27 Nov 2017

NIB och Volvofinans Bank inrättar låneprogram för svenska småföretag

NIB och Volvofinans Bank AB (publ) har tecknat avtal om en ny lånefacilitet på 500 miljoner kronor som ska vidareutlånas till små och medelstora företag och små midcap-företag i Sverige för att finansiera anskaffningar av nyttofordon.

Det sjuåriga lånet ska finansiera SMF-företags investeringar i lastbilar, släp, skåpbilar och bussar hos Volvofinans associerade återförsäljare i Sverige.

Detta är det andra låneprogrammet som etablerats av NIB och Volvofinans Bank, den första faciliteten inrättades i maj 2016. Programmen ska bidra till att öka produktiviteten i SMF-företag och midcap-företag i Norden och Baltikum.

Volvofinans Bank grundades 1959 främst för att stödja associerade bil- och lastvagnshandlares försäljning på den svenska marknaden. Cirka 70 procent av utlåningsvolymen härrör från finansiering av bil- och lastvagnsförsäljning.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0268,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,