27 Oct 2017

NIB finansierar nytt sjukhus i Kajanaland i östra Finland

Bild: Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har avtalat om ett 30-årigt lån på 76 miljoner euro för ett nytt centralsjukhus i Kajanaland i östra Finland.

Lånet ska användas för att finansiera sjukhusets huvudbyggnad och logistikterminal. Det nya campusområdet ska ersätta det nuvarande sjukhuset från 1969. En liten del av den gamla byggnaden kommer att renoveras, medan resten rivs. Trots en större bruttoyta än de nuvarande lokalerna kommer den totala energiförbrukningen i det nya sjukhuskomplexet att minska med 25 procent eller mer.

”Genom investeringen kan Kajanalands regionsjukhus införa de senaste vårdmodeller och öka produktiviteten samtidigt som kostnaderna minskar, till exempel, genom att öka energieffektiviteten”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Byggstarten skedde i början av 2017 och arbetet förväntas bli klart 2021. Byggprojektet har en budget på 153 miljoner euro.

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård är en organisation som tillhandahåller offentlig social- och hälsovårdsservice i Kajanaland i östra Finland.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

Maire Ahopelto, direktör, på +358 44 777 3033

NIB
Olli Lempiäinen, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0525,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,