20 Oct 2017

NIB og Sparebank 1 SR-Bank åpner nytt låneprogram for små og mellomstore bedrifter

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Sparebank 1 SR-Bank ASA har inngått et seksårig låneprogram på totalt 120 millioner euro (1,126 millioner kroner) for å finansiere investeringer og miljøprosjekter for landets små og mellomstore bedrifter og litt større bedrifter (mid-caps).

Prosjektene som skal finansieres må oppfylle NIBs mandatkriterier for små og mellomstore bedrifter og litt større bedrifter (mid-caps). Dette er NIBs andre låneprogram for småbedrifter og miljøprosjekter i Norge med Sparebank 1 SR-Bank. Det forrige programmet med samme beløp ble lansert i 2014 og tildelt i sin helhet.

"NIB verdsetter samarbeidet med Sparebank 1 SR-Bank som fremmer prinsippene for bærekraftig utvikling og gir tilgang til finansiering av småbedrifter i Norge. Bedret tilgang til finansiering vil fremme produktivitet og øke markedseffektiviteten", sier Henrik Normann, president og administrerende direktør i NIB.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, kontakt
Sari Cabell, Senior Manager Origination, tlf. +358 10 618 0519,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tlf. +358 10 618 0296,