27 Sep 2017

NIB lanserer låneprogram med Sparebanken Sør

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Sparebanken Sør har inngått et låneprogram på 750 millioner kroner (80 millioner euro) for videreutlån til små og mellomstore bedrifter og miljøprosjekter.

Kapitalen knyttet til låneprogrammet vil bli videreutlånt til små og mellomstore bedrifters investeringer i maskineri, utstyr og nye lokaler, samt for miljøprosjekter som forbedring av energieffektivitet i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark, hvor Sparebanken Sør tilbyr finansielle tjenester. Låneprogrammet forventes å lette kredittbegrensninger for små og mellomstore bedrifter og derved styrke vekst i produktivitet og konkurranseevne.

"NIB ønsker Sparebanken Sør velkommen som vår nye kunde og samarbeidspartner for å nå ut til små-bedrifter i Sør-Norge. Vi deler de samme verdiene og prinsippene, og gleder oss til å styrke vårt bidrag til bærekraftig utvikling i denne regionen", sier Henrik Normann, president og administrerende direktør i NIB.

Sparebanken Sør, som er den sjette største norske banken når det gjelder totale eiendeler, ble grunnlagt etter en sammenslåing mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør i 2014. Bedriftskunder utgjør ca. 35 % av bankens låneportefølje.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Sari Cabell, Senior Manager Origination, tlf. +358 10 618 0519,
Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tlf. +358 10 618 0296,