21 Sep 2017

NIB tecknar låneprogram för vatteninfrastruktur med Kristianstads kommun

NIB och Kristianstads kommun har tecknat ett nytt låneprogram för finansiering av avloppsvatten- och renvatteninvesteringar.

Låneprogrammet uppgår till 500 miljoner kronor (52 miljoner euro), och kommer att användas för utbyggnad av det centrala reningsverket och avloppsnätverket, samt för att bygga och uppgradera vattenverk under 2017-2021. Faciliteten har en löptid på 21 år.

Utbyggnaden av det centrala reningsverket kommer att öka kapaciteten med 27 procent, till totalt 260 000 personekvivalenter. Detta gör det möjligt för Kristianstad att hantera en allt större mängd avloppsvatten, främst från nya industrianläggningar och bostadsområden.

Investeringarna i reningsverket kommer även att öka kapaciteten för biogasproduktion för intern uppvärmning.

Lånet finansierar också byggandet av nya vattenverk i Tollarp och Gärds Köpinge, samt uppgraderingar av anläggningarna i Önnestad, Vånga och Kristianstad.

"Investeringarna i Kristianstads kommunala avloppsvatten och vattentjänster kommer att öka tillgången till offentlig service och ha en positiv inverkan på produktiviteten", säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Kristianstad i Skåne är en kommun med cirka 83 000 invånare. Ekonomin består av handel och industri, med ett stort antal små och medelstora företag. Tillverkningsindustrin, huvudsakligen inom livsmedelssektorn, sysselsätter nästan en tredjedel av den arbetande befolkningen, medan sex procent arbetar inom jordbrukssektorn.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta
Kersti Talving, Senior Manager, Origination, tfn +358 10 618 0245,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tfn +358 10 618 0496,