10 Jul 2017

NIB finansierar ett nytt sjukhus i Jyväskylä

Bild: Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har avtalat om ett lån på 100 miljoner euro för ett sjukhusbygge i Jyväskylä.

Med det nya sjukhuset centraliseras vårdlokaler, introduceras förstklassig teknologi och omorganiseras patient- och personallogistiken, vilket höjer kvaliteten på service och ger kostnadsbesparingar. I uppvärmningen utnyttjas spillvärme och bergvärme, som ska täcka cirka en tredjedel av sjukhusets energiförbrukning.

”Projektet som finansieras av NIB förväntas höja centralsjukhusets produktivitet och effektivera de offentliga utgifterna för hälso- och sjukvården. Bättre offentlig service förbättrar livskvaliteten och även den ekonomiska konkurrenskraften i regionen”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Sjukhusbygget förväntas bli klart 2020. De totala kostnaderna för projektet, inklusive byggnad, ICT, medicinsk och annan utrustning, beräknas uppgå till cirka 500 miljoner euro.

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt är en samkommun som tillhandahåller specialiserad sjukvård till sina 21 medlemskommuner med totalt 250 000 invånare. Vid utgången av 2015 hade sjukvårdsdistriktet 3 800 anställda, inklusive 466 läkare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på 010 618 0296,