30 Jun 2017

NIB finansierer utvidelse av motorvei i Hedmark

NIB og bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS har signert en låneavtale på 1,5 milliard kroner (156 millioner euro) for utvidelsen av E6 mellom Kolomoen og Moelv i Hedmark fylke.

Lånet skal finansiere utvidelsen av eksisterende tofeltsseksjoner til firefeltsseksjoner på E6 mellom Kolomoen og Moelv. Veistrekningen har en samlet lengde på 42,7 kilometer.

Utvidelsen av den eksisterende forbindelsen mellom Kolomoen og Moelv vil redusere reisetid og ulykker, og tilrettelegge for bedre trafikkflyt.

Motorveien E6 er en av de viktigste transportkorridorene i Norden. Den strekker seg fra Sør-Sverige til Nord-Norge og forbinder Oslo med Trondheim.

"Utvidelsen av E6 vil gi Hedmark fylke bedre muligheter til å tilrettelegge for et voksende trafikkvolum. Forbedrede logistikk- og transportforbindelser vil bidra til økonomisk konkurransedyktighet i regionen," sier Henrik Normann, president og administrerende direktør i NIB.

Byggingen planlegges å starte i midten av 2017 og forventes å være ferdig innen 2021.

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS er et datterselskap av Vegfinans AS, et av Norges ledende bompengeselskap. Prosjektet håndteres av Nye Veier AS, Norges statlige veibyggeselskap, som har ansvaret for en portefølje av større veiprosjekter i landet.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittvurderingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittvurderingsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon kontakt
Stefán Jón Fridriksson, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0512,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, tlf. +358 10 618 0234,