3 May 2017

NIB finansierar kapacitetsutbyggnad av avloppsrening i Varberg

Foto: Varbergs kommun

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Varbergs kommun i Sverige har tecknat ett låneavtal om 100 miljoner kronor (10,4 miljoner euro) för centralisering och modernisering av avloppshanteringen i regionen.

Lånet med en löptid på fem år finansieras med medel från NIB:s miljöobligationer (NIB Environmental Bonds).

Projektet som finansieras är en 18 kilometer lång avloppsledning som byggs av Varbergs dotterbolag Vivab. Ledningen ska dras längs kuststräckan från Bua till Getteröverket, som är Varbergs centrala reningsverk. Det nuvarande avloppsreningsverket i Bua kommer att läggas ner. Projektet omfattar också anläggning av sju pumpstationer och mindre utbyggnader av avloppssystemet.

Den nya rörledningen ger märkbart förbättrad rening utan att höja driftkostnaderna för Getteröverket vars kapacitet räcker till för de ökade avloppsvolymerna. Centralisering av systemet minskar också risken för bräddningar, stärker viktig offentlig service och bidrar till tillväxten i regionen.

NIB finansierar hälften av projektets totala kostnader som beräknas uppgå till 200 miljoner kronor. Arbetena har inletts och förväntas bli klara i juni 2017.

Varberg i Hallands län på svenska västkusten är en kommun med 61 868 invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Patrik Marckert, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0266,

Iben Hjorth, Communications Unit, på +358 10 618 0235,