29 Mar 2017

NIB finansierar Elektas strålbehandlingsforskning

Foto: Elekta AB.

NIB och det svenska medicinteknikföretaget Elekta AB har tecknat ett femårigt låneavtal på 90 miljoner pund (104 miljoner euro) för finansiering av FoU för framtagning av nya strålbehandlingslösningar.

Elektas FoU-program 2016–2020 fokuserar på utveckling av ny utrustning och programvara för strålbehandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Det omfattar framtagning av ny teknik för bättre bilddiagnostik av tumörer och noggrannare avgränsning av cancervävnad vid strålbehandling.

Elektas forskning förväntas förändra den nuvarande vårdstandarden för cancerpatienter genom att förbättra behandlingsprecisionen.

”Forskningen som Elekta utför i Sverige och Finland stöder medicinska framsteg mot nya strålbehandlingsmöjligheter. Dessutom kommer investeringen att hjälpa Elekta att behålla sin ledande marknadsposition”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”Lånet från NIB erbjuder långsiktig finansiering för genomförandet av vårt FoU-program, och bidrar till att diversifiera våra finansieringskällor. Låneprocessen har varit tidseffektiv och flexibel, och det uppskattar vi”, säger Håkan Bergström, ekonomi- och finansdirektör på Elekta.

Elekta har flera forskningscenter runtom i världen, inklusive i Sverige och Finland.

Elekta AB utvecklar behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt medicinska mjukvarusystem. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och företaget har cirka 3 600 medarbetare globalt.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Patrick Nylund, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0329,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,