20 Dec 2016

NIB og Sparebanken Møre finansierer investeringer i små og mellomstore bedrifter i Vest-Norge

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Sparebanken Møre har lansert en lånefasilitet på 500 millioner kroner (53,8 millioner euro) for videreutlån til små og mellomstore bedrifter og litt større bedrifter samt miljøprosjekter i Møre og Romsdal.

Låneprogrammet på fem år vil finansiere små og mellomstore bedrifter og mellomstore investeringer i ulike sektorer, for eksempel, eiendom, fiske, tjenester og forsyningsskip, samt prosjekter rettet mot miljøforbedringer.

"NIB utvider nettverket av samarbeidspartnere blant mellomleddbanker i Norden. Samarbeidet med Sparebanken Møre er nøkkelen til å nå ut til små bedrifter i området som betjenes av denne sparebanken", sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

Sparebanken Møre ble etablert i 1985, har 170 000 kunder og opererer via 30 kontorer i 24 kommuner i Møre og Romsdal.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, kontakt
Sari Cabell, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0519,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tlf. +358 10 618 0296,