15 Dec 2016

NIB ja Vakuutusosakeyhtiö Garantia jakavat luottoriskin pk- ja midcap-yrityksille suunnatussa lainaohjelmassa

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Vakuutusosakeyhtiö Garantia ovat sopineet 20 miljoonan euron lainaohjelmasta, jolla rahoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) ja midcap-yritysten investointihankkeita. Ohjelmassa NIB ja Garantia jakavat luottoriskin.

Kaikkien ohjelmassa myönnettävien yksittäisten lainojen laina-aika on enintään 5–7 vuotta. NIB ja Garantia jakavat tasan lainansaajaan liittyvän luottoriskin. Garantialla on valtuudet valita ohjelmaan soveltuvat lainansaajat sekä laatia luottoanalyysi ja riskiarvio noudattamalla NIB:n ja Garantian keskenään sopimia periaatteita.

NIB solmii lainasopimukset lainansaajien kanssa ja Garantia myöntää takuun, joka kattaa 50 % myönnetyn lainan pääomasta ja korosta. Garantia huolehtii lisäksi lainojen vakuuksista lainaohjelmassa NIB:n toimeksiannosta.

Lainaohjelma on suunnattu pk-yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa, ja midcap-yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 150 miljoonaa euroa. Rahoitusta voidaan myöntää Suomessa toteutettaville hankkeille esimerkiksi uusiin koneisiin tai laitteisiin (aineelliseen pääomaan), tuotanto- ja palvelutiloihin, IT-järjestelmiin tai tutkimus- ja kehitystyöhön sekä näihin liittyvään käyttöpääomaan.

”Yhdessä Garantian kanssa toteutettu lainaohjelma tukee suhteellisen pieniä yrityksiä Suomessa soveltamalla mallia, jossa NIB voi jakaa luottoriskin liiketoimintakumppanin kanssa. Tämä on ensimmäinen lainaohjelma, jossa luottoriski jaetaan kumppanin kanssa, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann sanoo.

”NIB:n ja Garantian yhdessä toteuttaman lainaohjelman tarkoituksena on tuoda markkinoille uusi rahoitusvaihtoehto pk-yritysten ja mid-cap-yritysten investointeihin. Yhteistyö NIB:n kanssa on tärkeä uusi avaus Garantialle yhtiön laajentaessa rahoitusratkaisuja suomalaisille yrityksille yhteistyökumppaneidensa kanssa”, Garantian toimitusjohtaja Vesa Aho sanoo.

Uusi yhteistyömalli vastaa NIB:n lainastrategiaan viime vuonna tehtyjä muutoksia, joiden tarkoituksena on laajentaa pankin tuotevalikoimaa pk- ja midcap-yrityksille.

Vuonna 1993 perustettu Garantia on yksityinen vahinkovakuutusyhtiö, joka on erikoistunut takausvakuutusten myöntämiseen suomalaisille yrityksille. Garantia on Taaleri Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, puh. 010 618 0231,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, puh. 010 618 0296,