29 Nov 2016

Europeiska spallationskällan får NIB-lån för materialforskning

Visualisering: ESS.

NIB och European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har tecknat ett sjuårigt låneavtal på 100 miljoner euro för bygget av neutronforskningsanläggningen ESS i Lund.

Den europeiska spallationskällan, European Spallation Source (ESS), är en toppmodern multidisciplinär forskningsanläggning kring vad som ska bli världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen är ett av de största vetenskaps- och teknologiinfrastrukturbyggena i världen i dag.

ESS ska bestå av en linjär protonaccelerator, ett mål av volfram som kyls med helium samt 22 neutroninstrument, och den kommer att generera neutronstrålar som är upp till 100 gånger intensivare än i existerande neutronkällor. Anläggningen öppnar nya möjligheter för materialvetenskaplig forskning inom biovetenskap, miljöteknologi, telekommunikation och grundläggande fysik.

Tack vare de använda byggmaterialens höga miljöprestanda och den relativt låga energiförbrukningen under drift kommer ESS laboratorium och campus att certifieras med betyget “Excellent”, som är det näst högsta betyget i miljöcertifieringssystemet BREEAM för byggnader.

”Tillsammans med synkrotronlaboratoriet MAX IV i Lund, kommer ESS att bli ett av de största materialforskningscentren i Europa. Varje år kommer 3 000 forskare att ha tillgång till anläggningen som bidrar till samarbete och kunskapshantering på det multidisciplinära planet”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Bygget inleddes 2014 och anläggningen öppnar för forskning 2023. De godkända investeringskostnaderna för projektet uppgår sammanlagt till 1,84 miljarder euro.

Den europeiska spallationskällan, European Spallation Source (ESS), är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (European Research Infrastructure Consortium ERIC), som inrättades den 31 augusti 2015. För närvarande har ESS ERIC tolv medlemsländer och tre observatörsländer som väntas bli fullvärdiga medlemmar inom en snar framtid. Värdländer är Danmark och Sverige.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0239,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,