5 Oct 2016

NIB och Deutsche Leasing Sverige lanserar en lånefacilitet för småföretag

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Deutsche Leasing Sverige AB har lanserat en lånefacilitet på 20 miljoner euro för att finansiera leasing av utrustning för små och medelstora företag och små midcap-företag i NIB:s medlemsländer.

Lånefaciliteten har en löptid på fem år och ska underlätta anskaffning av produktionsutrustning för små och medelstora företag och små midcap-företag. Låneprogrammet förväntas förbättra lånemöjligheterna och bidra till produktivitetsökning.

”NIB lägger speciell vikt vid att stödja mindre företag som ju står för största delen av sysselsättningen i de nordiska och baltiska länderna. NIB samarbetar med finansiella intermediärer i regionen. Vi välkomnar Deutsche Leasing Sverige som vår nya finansieringspartner”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Deutsche Leasing Sverige AB, grundat 2006, levererar leasingtjänster i Sverige samt i Danmark, Finland och Norge. Företagets kundbas består till 80 % av små och medelstora företag och till 20 % av midcap-företag. Företaget hör till koncernen Deutsche Leasing Group, vars internationella nätverk omfattar över 20 länder runtom i världen. Koncernen erbjuder leasing samt andra finansiella tjänster och produkter som till exempel factoring till små och medelstora företag.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0268,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,