15 Jul 2016

NIB finansierer en veiforbindelse og tunnel sør for Oslo

Den nordiske investeringsbank (NIB) og det norske bompengeselskapet Vegfinans Rv23 Dagslett-Linnes AS har inngått en langsiktig låneavtale på totalt 1000 millioner kroner (106 millioner euro) for bygging av en veiforbindelse og tunnel sør for Oslo.

Lånet med løpetid på 20,5 år finansierer en ny veistrekning og en tunnel fra Dagslett til Linnes i Buskerud i Sør-Norge. Den 5,5 km lange veistrekningen vil omfatte en tunnel på 2,2 km, to kryss og en bro.

Den nye veistrekningen er forventet å redusere reisetiden, lette køproblemene og forbedre trafikksikkerheten.

"Det forventede utfallet av investeringen vil forbedre kundelogistikken for lokale virksomheter. Dette vil være positivt for produktiviteten og økonomien i regionen", sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

Den nye veien er forventet å åpne for trafikk i 2021. De totale prosjektkostnadene er beregnet til 2420 millioner kroner.

Vegfinans Rv23 Dagslett-Linnes AS er et bompengeselskap etablert av Vegfinans A/S.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittvurderingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittvurderingsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon kontakt
Stefán Jón Fridriksson, Senior Manager, Origination, tlf. +358 106180512,

Iben Hjorth, Communications Unit, tlf. +358 106180352,