23 Jun 2016

NIB finansierar svensk FoU inom personliga hygienprodukter

Global Hygiene Category, Mölndal. Foto: SCA

NIB och det svenska hygien- och skogsindustriföretaget Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) har tecknat ett låneavtal på 200 miljoner euro för utveckling av nya personliga hygienprodukter och mjukpapper.

Lånet med en löptid på 8,5 år ska användas för finansiering av SCA:s FoU-investeringar för nya hygienprodukter och mjukpapper under 2016–2019. Investeringarna sätts in på enheten Global Hygiene Category i Mölndal.

FoU-programmet ska fokusera på att höja kvaliteten på hygienprodukter, som blöjor, våtservetter, hygienprodukter för kvinnor och inkontinensprodukter, samt främja utvecklingen av nonwoven-dukar och våtdukar.

”Pappersindustrin spelar en viktig roll i NIB:s medlemsländer. FoU-arbetet i Sverige bidrar till SCA:s produktutveckling och stärker bolagets ledande ställning på marknaden”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Forskningsinvesteringarna i Sverige står för cirka 75 procent av bolagets sammanlagda investeringar i marknadsundersökningar och utveckling. De nya produkterna kommer att saluföras i ett hundratal länder.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Företaget utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. SCA har omkring 44 000 medarbetare och dess huvudkontor är i Stockholm.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Nicolas Audibert, Director, Head of Industries & Services, på +358 10 618 0689,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,