23 Jun 2016

NIB finansierer NorgesGruppens nye kjølelager i Sør-Norge

Foto: NorgesGruppen ASA.

NIB og dagligvare-og grossistvirksomheten NorgesGruppen ASA har signert en tiårig låneavtale på 500 millioner kroner (53 millioner euro) for å finansiere byggingen av et nytt delvis sentralisert kjølelager i Vestby, sør for Oslo.

NorgesGruppens grossistvirksomhet, ASKO, er ansvarlig for lagring og distribusjon av matvarer til butikker og utsalgssteder over hele Norge. Det nye kjølelageret bygges ved siden av ASKOs eksisterende knutepunkt og sentrallager i Vestby, noe som vil konsentrere lagrings- og leveringoperasjoner.

Byggingen startet i 2014 og ved ferdigstillelse i 2017 vil det nye kjølelageret ha et brutto gulvareal på 22 000 m². Etableringen av det nye kjølelageret vil i tillegg til å erstatte fire regionale kjølelagre også frigjøre kapasitet i de andre ASKO selskapene. Transportinfrastrukturen for de eksisterende anleggene i Vestby åpner for å øke distribusjonen av kjølte matvarer over hele landet.

Prosjektet forventes å redusere driftskostnader og øke produktiviteten ved å frigjøre kapasitet i andre regionale logistikksentre. Dessuten ligger bygningen på området til et av Norges største solcelleanlegg, og det vil bli gjort forberedelser for installasjon av solcellepaneler på taket for å muliggjøre energieffektiv drift av lokalene.

NorgesGruppen ASA er Norges største detalj- og engrosvirksomhet som driver ulike butikker og supermarkeder. NorgesGruppen har hovedkontor i Oslo, og 40 000 ansatte i hele landet er tilknyttet NorgesGruppen og deres kjøpmenn.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, kontakt
Vagn Lundhøj, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0370,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, tlf. +358 10 618 0234,