25 May 2016

NIB finansierer implementering av smarte strømmålere i Norge

eMeter. Foto: EnergyIP, Siemens.

NIB og den norske strømleverandøren Eidsiva Energi AS har signert en 15-års låneavtale på 440 millioner kroner (47 millioner euro) for installasjon av smarte strømmålere og -styringssystemer i fylkene Hedmark og Oppland.

Prosjektet er en del av Norges landsdekkende mål om å implementere smarte strømmålere og avanserte målesystemer for å få et mer effektivt strømnettverk. Det forventes at prosjektet fullføres i 2019.

Eidsiva Energi planlegger å skifte ut målerne hos 150 000 kunder og å montere 2 500 sentralhovedmålere. De nye måleinstrumentene vil gi bedre nettverkovervåkning og introdusere et helhetlig og mer nøyaktig faktureringssystem.

-Utviklingen av et smart nett vil øke andelen fornybar energi i nettverket og gi norske kunder større kontroll over energibruken, slik at de kan redusere utgiftene sine. Dette kvalifiserer prosjektet for et lån fra NIB, sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

Totalkostnaden for prosjektet i perioden 2015–2019 kommer på ca. 885 millioner kroner (92 millioner euro).

Eidsiva Energi AS er den største produsenten og leverandøren av strøm i Oppland og Hedmark fylke. Selskapet har hovedkontor på Hamar og betjener ca. 155 000 kunder.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0239,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, tlf. +358 10 618 0234,