23 May 2016

NIB rahoittaa yliopistojen uusien monikäyttötilojen rakentamista

Medisiina D. Kuva: Schauman arkitekter.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ovat allekirjoittaneet rahoitussopimuksen 15 vuoden laina-ajalla uusien terveysalan tutkimus- ja opetustilojen rakentamiseksi.

Myönnetty 50 miljoonan euron laina varmistaa synergisten monikäyttötilojen rakentamisen Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitokselle Kontinkankaalla sekä Turun yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle Kupittaan kampuksella.

Oulussa hammaslääketieteen uusia tiloja käyttävät yliopiston lisäksi Oulun kaupunki suun terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen ja Oulun ammattikorkeakoulu suuhygienistien kouluttamiseen. Hanke luo hammaslääketieteellisen hoidon keskittymän ja parantaa koulutusmahdollisuuksia. Uudisrakennus otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä.

Turussa lääketieteen Medisiina D -rakennuksen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatilat tulevat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteiseen käyttöön. Rakennukseen muuttaa useita terveydenhuollon toimijoita, jotka saavat käyttöönsä modernit lääketieteelliset laitteet. Rakennustöiden suunniteltu valmistumisaika on kesällä 2018.

”Uudet yliopistotilat auttavat luomaan moderneja tutkimus- ja hoitokeskittymiä ja lisäämään yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden ja yliopistomaailman välillä. Projekti lisää julkisen terveydenhuoltoverkoston tehokkuutta Suomessa, mikä oikeuttaa lainan saamiseen NIB:ltä”, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann sanoo.

Molempien uudisrakennusten rakentamisessa noudatetaan BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmää, mikä vaikuttaa rakenteiden ja materiaalien valintaan. Näin varmistetaan, että rakenteet ja tilojen kunnossapito toteutetaan kestävällä tavalla.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy kehittää vetovoimaisia kampuksia sekä ylläpitää ja vuokraa tiloja korkeakoulujen sekä yritysten tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhtiön omistavat Suomen valtio ja pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Tarja Kylänpää, Senior Director, Origination, puh. +358 10 618 0237,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, puh. +358 10 618 0234,