3 May 2016

NIB underlättar försäljningen av lastbilar till svenska småföretag

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Volvofinans Bank AB (publ) har tecknat ett avtal om en lånefacilitet på 350 miljoner kronor (38 miljoner euro) för att finansiera försäljning av nyttofordon till svenska små och medelstora företag och små midcap-bolag.

Låneprogrammet ska göra det lättare för småföretag att investera i köp av lastbilar, släp, bussar och skåpbilar hos Volvofinans associerade återförsäljare i Sverige. Programmet ska bara finansiera anskaffningar av nyttofordon och förväntas inte ha betydande konsekvenser för miljön.

Volvofinans Bank grundades 1959 främst för att stödja associerade bil- och lastvagnshandlares försäljning på den svenska marknaden. Cirka 70 procent av utlåningsvolymen härrör från finansiering av bil- och lastvagnsförsäljning.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0268,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,