27 Apr 2016

NIB finansierer dansk forskning i enzymteknologi

Foto: Novozymes A/S.

NIB og den danske bioteknologivirksomhed Novozymes A/S har underskrevet en tiårig låneaftale i DKK modsvarende EUR 70 millioner til finansiering af forskning i bioinnovationsteknologi for 2016-2018.

Novozymes' forsknings- og udviklingsprogram for perioden 2016-2018 har til formål at udvide virksomhedens eksisterende produktportefølje for enzym- og mikrobeløsninger og skabe adgang til nye forretningsområder inden for biologisk landbrug, biomassekonverteringsteknologi samt dyrs sundhed og foder.

Forskerne under det biologiske landbrugsprogram forsøger at erstatte kemiske gødningsmidler og pesticider med mere bæredygtige løsninger. Forsknings- og udviklingsprogrammet for biomassekonvertering fokuserer på anvendelse af enzymer til fremstilling af biobrændstof, mens programmet for dyrs sundhed og foder anvender enzymteknologi til mere miljøeffektive foderprodukter.

En væsentlig del af Novozymes’ forskning sker på virksomhedens forskningscenter i Danmark. Virksomheden har desuden flere forskningsaftaler med danske universiteter.

"NIB-lånet vil ikke alene hjælpe Novozymes med at bevare sin globalt førende position inden for bioinnovation, men tillige støtte virksomheden i dens bestræbelser på at bidrage med nye bæredygtige løsninger til den danske biotek-klynge og forbedre industriens resultater inden for biologisk jordbrug og landbrug," udtaler Henrik Normann, President & CEO for NIB.

Novozymes A/S er en verdensførende bioteknologivirksomhed, der producerer en lang række enzymer og mikroorganismer. Virksomheden har mere end 7000 patenter og har hovedkvarter i Bagsværd.

NIB er en international finansinstitution, der ejes af de otte medlemslande Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditværdighed, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor’s og Moody’s.

For yderligere information, kontakt venligst
Vidar Omholt, Senior Manager Origination, tlf. +358 10 618 0286,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, tlf. +358 10 618 0234,