9 Mar 2016

NIB og Sparebanken Hedmark finansierer små og mellomstore bedrifter på Østlandet

Den nordiske investeringsbanken (NIB) og Sparebanken Hedmark har lansert en lånefasilitet på 600 millioner kroner (63 millioner euro) for små og mellomstore bedrifter og miljøprosjekter på Østlandet i Norge.

Lånefasiliteten har en løpetid på 5,5 år. Investeringene som skal finansieres i henhold til låneprogrammet, forventes å være innen transport, skogbruk, industrimaskiner, anleggsmaskiner og IT-utstyr og å samsvare med NIBs kriterier for små og mellomstore bedrifter.

Sparebanken Hedmark er medlem av den landsomfattende SpareBank 1-alliansen. Banken har rundt 181 000 kunder og har 26 avdelinger i innlandsregionen, nord for Oslo.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, kontakt
Sari Cabell, Senior Manager Origination, tlf. +358 10 618 0519,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tlf. +358 10 618 0296,