19 Feb 2016

NIB bidrager til opgraderingen af den interkontinentale finger i Københavns Lufthavn

Foto: Københavns Lufthavne A/S

Den Nordiske Investeringsbank (NIB) og den danske trafikoperatør Københavns Lufthavne A/S har underskrevet en tiårig låneaftale, der beløber sig til DKK 130 millioner (EUR 17 millioner) til forbedring af lufthavnens mulighed for at betjene de interkontinentale passagerer.

Opgraderingen af Finger C er en del af Københavns Lufthavns investeringer og har til hensigt at øge antallet af interkontinentale flyruter og passagerer. Opgraderingen blev indviet sidst på efteråret i 2015, og antallet af interkontinentale passagerer, der betjenes i Københavns Lufthavn i december steg med 15 % fra år til år. Internationale og interkontinentale flyruter er hovedkraften bag ønsket om at opnå en planlagt stigning i passagertrafikken fra de nuværende 26,6 millioner til 40 millioner om året over en årrække.

Finger C er udvidet med ca. 5.000 m2 og har fået opført fire nye gates, herunder gates, som kan modtage fly i to etager.

"Udvidelsen af Københavns Lufthavns kapacitet og den konstante vækst i antallet af passagerer har en direkte indflydelse på den økonomiske konkurrencedygtighed i regionen, da det forbedrer forretningsaktiviteterne og jobskabelsen yderligere," fortæller Henrik Normann, President & CEO for NIB.

Københavns Lufthavn er den største lufthavn i den nordiske og baltiske region og er den 15. største i Europa målt på passagertrafik.

NIB er en international finansieringsinstitution, der ejes af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor's og Moody's.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte
Stefán Jón Fridriksson, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0512,

Dimitrijs Alehins, ledende kommunikationsmedarbejder, på +358 10 618 0296,