11 Dec 2015

NIB finansierar Scanias största utvecklingsprojekt någonsin

Scania brandbil. Bild: Gustav Lindh, Scania.

Nordiska investeringsbanken (NIB) har beviljat ett sjuårigt lån på 250 miljoner euro till den svenska lastbils- och busstillverkaren Scania. Lånet används för delfinansiering av bolagets omfattande program för utveckling av en ny fordonsgeneration.

Scania är ett i hög grad forskningsorienterat bolag som årligen avsätter i genomsnitt cirka 5 procent av försäljningsintäkterna till forskning och utveckling. Bolagets forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, där drygt 3 000 anställda arbetar med FoU vid Scania Technical Centre. Det aktuella utvecklingsprogrammet är Scanias största någonsin och bland de största industriinvesteringarna i svensk historia.

”Lånet kommer att stödja Sveriges och Scanias konkurrenskraft på de globala marknaderna. Scanias FoU bidrar också till utvecklingen av transport- och fordonskluster eftersom bolaget samarbetar med svenska universitet och lokala leverantörer”, säger NIB:s vice verkställande direktör och utlåningschef Thomas Wrangdahl.

Scania är en världsledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter och av industri- och marinmotorer. Bolaget är verksamt i ungefär 100 länder och har 43 000 anställda.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
NIB
Lars Synnes, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0504,
Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265,

SCANIA
Hans-Åke Danielsson, Press Manager, på. +46 8 553 856 62