25 Nov 2015

NIB finansierar Lantmännens förvärv av den finska bagerikoncernen Vaasan

Bild: Lantmännen.

Nordiska investeringsbanken (NIB) har beviljat ett 5-årigt lån på 75 miljoner euro till Lantmännen ekonomisk förening i Sverige. Lånet finansierar en del av förvärvet av den finska bagerikoncernen Vaasan.

Förvärvet, som genomfördes i juni 2015, är i linje med Lantmännens strategiska ambition för bageriverksamheten som syftar till att stärka koncernens närvaro på den nordeuropeiska marknaden. Vaasan är en ledande bageriaktör i Finland och även en betydande aktör i Sverige, Norge och Baltikum med flera välkända varumärken.

Förvärvet stärker Lantmännens marknadsposition inom spannmåls- och livsmedelsvärdekedjan i Östersjöregionen. Det utökar också produktportföljen med nya produkter och koncept, speciellt inom knäckebröd, där Vaasan av hävd är väl etablerat internationellt.

Lantmännens och Vaasans produktsortiment kompletterar varandra väl, vilket skapar god potential att expandera. Genom förvärvet kan Lantmännen bli mer innovativt och anpassa sig snabbare till förändrade kund- och konsumentbehov.

”Förvärvet bidrar till den nordiska bagerisektorns konkurrenskraft och skapar möjligheter till tillväxt på den nordeuropeiska marknaden och även internationellt”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Vagn Lundhøj, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0370,

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265,