28 Oct 2015

NIB och Oma Sparbank Abp stöder små och medelstora företags tillväxt i Finland

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Oma Sparbank Abp lanserar ett sjuårigt låneprogram på 20 miljoner euro för vidareutlåning till små och medelstora företag och miljöprojekt i Finland.

Låneprogrammet förbättrar möjligheterna för mindre företag att få lån. Projekten som beviljas lån ska vara förenliga med NIB:s mission att förbättra konkurrenskraften och miljön i medlemsländerna. Det primära målet för låneprogrammet är små och medelstora företags investeringar i FoU, materiella tillgångar (som maskineri och utrustning) eller ICT som bidrar till att öka produktionskapaciteten hos låntagarna. De flesta av Oma Sparbanks företagskunder är små och medelstora företag eller skogs- och lantbruksföretagare. Banken finansierar projekt inom bland annat lätt industri, transport och logistik, lantbruk, skogsbruk och byggbranschen.

”Små och medelstora företag står för merparten av den ekonomiska aktiviteten i NIB:s medlemsländer. Bättre finansieringsmöjligheter förväntas öka konkurrenstrycket och produktiviteten”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Medlen i låneprogrammet kan även användas för projekt med positiva effekter för miljön, till exempel genom att bidra till att minska utsläppen av näringsämnen i vattendrag eller av växthusgaser i atmosfären.

Oma Sparbank är en självständig finsk sparbank med cirka 125 000 kunder. Banken har 44 kontor i åtta landskap. Bankens säte är i Seinäjoki i västra Finland, och huvudkontoret finns i Villmanstrand i östra Finland.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nordiska investeringsbanken:

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 296,

Oma Sparbank:

Pasi Sydänlammi, verkställande direktör, +358 45 657 5506,