28 Oct 2015

NIB ja Oma Säästöpankki tukevat PK-yritysten kasvua Suomessa

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Oma Säästöpankki Oyj ovat sopineet suomalaisille PK-yrityksille ja ympäristöhankkeille suunnatusta 20 miljoonan euron lainaohjelmasta. Sopimuksen laina-aika on seitsemän vuotta.

Lainaohjelman tarkoitus on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada investointirahaa. Sopiviksi projekteiksi katsotaan hankkeet, jotka ovat linjassa NIB:n tavoitteiden kanssa eli ne kehittävät jäsenmaiden kilpailukykyä tai parantavat ympäristön tilaa. Uuden lainaohjelman kohteina ovat erityisesti hankkeet, jotka mahdollistavat lainanottajayritysten tuotantokapasiteetin kasvun. Näitä voivat olla esimerkiksi investoinnit PK-yritysten tutkimus- ja kehitystyöhön, aineelliseen tuotantopääomaan (esim. koneisiin ja laitteisiin) tai informaatio- ja viestintäteknologiaan. Suurin osa Oma Säästöpankin yritysasiakkaista toimii PK-sektorilla tai maa- ja metsätalousalan yrittäjinä. Pankki rahoittaa esimerkiksi kevyen teollisuuden, kuljetus- ja rakennusalan sekä maa- ja metsätalouden hankkeita.

"PK-yritykset muodostavat ison osan NIB:n jäsenmaiden talouselämän perustasta. Voidaankin olettaa, että rahoituksen saannin helpottaminen lisää maiden kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta", kertoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

Ohjelman varoja voidaan suunnata myös hankkeisiin, jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön esimerkiksi vähentämällä ravinnepäästöjä vesistöihin tai kasvihuonepäästöjä ilmakehään.

Oma Säästöpankki on itsenäinen suomalainen säästöpankki, jolla on noin 125 000 asiakasta. Pankilla on yhteensä 44 konttoria kahdeksan maakunnan alueella. Oma Säästöpankki Oyj:n kotipaikka on Seinäjoki ja pääkonttori on Lappeenrannassa.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Pohjoismaiden Investointipankki:

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, puh. 010 618 0231,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, puh. 010 618 0296,

Oma Säästöpankki:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh. 045 657 5506,