17 Aug 2015

NIB lanserar nytt låneprogram med Finnfund

Foto: Finnfund.

NIB och Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab (Finnfund) har tecknat ett tioårigt låneprogram på 40 miljoner US-dollar (36 miljoner euro) för vidareutlåning till projekt som uppfyller NIB:s mandat i Finnfunds programländer.

Finnfund avser att med hjälp av NIB:s lånefacilitet öka utlåningen till projekt i utvecklingsländer. Projekten omfattar investeringar och teknologi från finländska tillväxtföretag som är inriktade på internationalisering av verksamheten. Programmet kommer att stödja projekt som bidrar till att uppfylla NIB:s och Finnfunds mandat.

Finnfund är ett finländskt utvecklingsfinansieringsbolag som erbjuder långfristiga investeringslån och riskfinansiering av privata projekt på utvecklingsmarknader. Fondens verksamhet omfattar finansiering av projekt inom bland annat tillverkning, jord- och skogsbruksindustrin, kraftproduktion, telekommunikation och service. Finnfund finansierar för närvarande till exempel flera klimatprojekt och satsningar på förnybar energi i Latinamerika, Afrika och Asien.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

Finnfund är ett finskt utvecklingsfinansieringsbolag som erbjuder långsiktig riskfinansiering för privata företags projekt i utvecklingsländer och Ryssland. Utöver kommersiell lönsamhet förväntas projektet ha positiva utvecklings- och miljöeffekter. Finnfund investerar i första hand i finska företags och deras samarbetspartners projekt. Finnfund kan också finansiera andra projekt som använder sig av finsk teknologi eller finskt kunnande eller som har betydande positiva miljöeffekter.

För mer information, vänligen kontakta

Nordiska Investeringsbanken:

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,

Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab (FINNFUND):

Helena Arlander, Director, Portfolio and Risk Management, på +358 50 561 1516,