11 Aug 2015

NIB rahoittajana Wärtsilän yritysostossa

Wärtsilä Low Loss Hybrid -järjestelmä tuottaa polttoainesäästöjä ja vähentää päästöjä. Kuva: Wärtsilä Oyj Abp.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on myöntänyt Wärtsilä Oyj Abp:lle 100 miljoonan euron lainan saksalaisen L-3 Marine Systems Internationalin (L-3 MSI) ostoon. Laina-aika on seitsemän vuotta.

Yrityskauppa kokonaisvaltaisia laivojen automaatio- ja sähköjärjestelmäratkaisuja tarjoavan L-3 MSI:n kanssa saatiin päätökseen toukokuussa 2015. Järjestelmien merkitys kasvaa entisestään laivojen toiminnan kehittyessä yhä monimutkaisemmaksi. Yritysosto parantaakin merkittävästi Wärtsilän tuotevalikoimaa ja avaa uusia markkinamahdollisuuksia navigointi-, sähköjärjestelmä- ja paikannuslaitesektoreilla.

Oston ansiosta uusi tietotaito ja liiketoiminnan kasvu ovat omiaan rikastuttamaan varustamoteollisuutta NIB:n jäsenmaiden alueella. Hankitun yhtiön 1 700 työntekijää siirtyvät kaupassa Wärtsilän palvelukseen. Wärtsilä työllisti kesäkuun 2015 lopussa 19 400 ihmistä.

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Kim Krokfors, Senior Manager Origination, puh.+358 10 618 0517,

Niina Rantti, Communications Officer, puh. +358 10 618 0265,