24 Jun 2015

NIB och Hypo främjar förbättrad energiprestanda i finländska hem

NIB lanserar ett låneprogram på 10 miljoner euro med Finlands Hypoteksförening (Hypo) för finansiering av förbättringar av miljöprestandan i bostadshus.

Låneprogrammet riktas till bostadsbolag och privatpersoner för renoveringar avsedda att öka energieffektiviteten i finländska hushåll. Lämpliga projekt är bland annat förbättring av isolering och ventilation samt installation av värmepumpar, jord- och bergvärmesystem och solpanel. Utrustandet av bostadshus med förnybara energilösningar förväntas minska på utsläppen av växthusgaser och jämna ut svängningarna i elpriserna under efterfrågetoppar.

Det aktuella lånet är NIB:s tredje lån till hushåll och bostadsbolag genom Finlands Hypoteksförening. De två tidigare lånen, på sammanlagt 19 miljoner euro, beviljades 2010 och 2013 för projekt som förbättrar energiprestandan.

”Låneprogrammet är en fortsättning på det goda samarbetet mellan NIB och Finlands Hypoteksförening. Med programmet når vi ut till de enskilda hushållen och bostadshusen och kan bidra till minskning av växthusgasutsläppen genom att tränga undan energiproduktion med fossila bränslen”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Finlands Hypoteksförening (Hypo) är ett privat kreditinstitut som beviljar hypotekslån och privatlån. Föreningen har sitt säte i Helsingfors, och för närvarande cirka 25 000 kunder.

Nordiska investeringsbanken (NIB) är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta

Nordiska Investeringsbanken:

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Suomen Hypoteekkiyhdistys:

Sami Vallinkoski, Chief Customer Officer, på +358 407 406 598,

Elina Aalto, Director Marketing and Communications, på +358 400 209 548,