Lysebotn 2

Lysebotn 2

11 May 2015

NIB finansierer stort vannkraftverk i Rogaland

Tunnelboring, Lysebotn 2. Foto: Lyse AS.

Den nordiske investeringsbank (NIB) har signert en 15-årig låneavtale med det norske energiselskapet Lyse AS for å finansiere et vannkraftverk med stor kapasitet i Rogaland.

Lånet på 950 millioner kroner skal finansiere byggingen av vannkraftverket Lysebotn 2. Dette vannkraftverket skal bygges inne i et fjell i enden av Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland.

Det omkringliggende vassdraget er allerede regulert og tilrettelagt for vannkraftproduksjon. Siden alle de store byggearbeidene vil bli utført inne i fjellet, forventes bare mindre miljøbelastning.

Lysebotn 2 (370 MW) er en av de største vannkraftprosjektene i Norge og vil erstatte det eksisterende kraftverket Lysebotn 1 (210 MW) når det settes i gang våren 2018. Den årlige kraftproduksjonen er deretter forventet å øke med 14% til 1 500 GWh.

Lysebotn 2 vil bruke eksisterende reservoarer og dammer, men den økte hydrauliske kapasiteten vil gjengi produksjonsvolum mer fleksibelt, slik at svingningene i vindkraft og prisvariasjoner lettere kan oppfylles.

Det nye anlegget vil inneholde to francisturbiner med en kapasitet på 185 MW hver, samt 7 800 meter med nye vannrør og 11 000 meter med nye tunneler.

Den betydelig økte ytelsen av den nye kraftstasjonen gjør at Lyse AS kan sørge for strøm til 75 000 husstander og støtte den effektive funksjonen av kraftmarkedet.

"Det å forbedre produksjonen av et allerede regulert vassdrag sikrer stabil kraftforsyning og balanserer etterspørselen uten å gjøre nye inngrep i det omkringliggende, naturlige habitatet," sier NIBs administrerende direktør Henrik Normann.

-Lysebotn 2 er det største vannkraftprosjektet som Lysekonsernet har gjennomført, og ferdig utbygget vil prosjektet gi en betydelig produksjon av fornybar kraft tilpasset fremtidens kraftmarked. Samarbeidet med NIB bidrar til at prosjektet får en god finansieringsløsning, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse-konsernet.

Lyse AS' kjernevirksomhet er produksjon av energi, hovedsakelig levert fra vannkraft, samt levering av telekommunikasjonsprodukter og tilhørende infrastruktur. Produktutvalget omfatter videre naturgass, varme og kjøling.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination, tlf. +358 10 618 0239,

Lisa-Maria Alternberger, Communications Unit, tlf. +358 10 618 0234,