16 Jul 2014

NIB finansierar Konecranes FoU-program

Bild: Konecranes.
NIB och Konecranes har tecknat ett låneavtal på 50 miljoner euro för finansiering av företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2014–2017.

Lånet har en återbetalningstid på sju år, och ska stödja företagets fokusering på nya affärsmöjligheter inom två viktiga områden; industriellt internet och nästa generations mellanmarknadsprodukter.

Konecranes industriella internetlösning tillhandahåller uppgifter om maskinernas skick, och nätkopplingen möjliggör uppföljning i realtid för förbättrad säkerhet och produktivitet. Servicen omfattar ett brett urval av fjärrtjänster från periodisk datarapportering till realtidsdiagnostik, tekniskt stöd och produktionsövervakning. Serviceutbudet kommer att utökas med flera funktioner och egenskaper i framtiden.

Användning av ICT-teknologi för att samla information om maskineriets prestanda och skick är ett relativt nytt område inom materialhantering. Konecranes svarar på detta kunskapsgap genom sina investeringar i forskning och utveckling, vilket sannolikt kommer att stärka företagets marknadsposition inom serviceverksamheten.

En annan del av Konecranes FoU-program fokuserar på lyftutrustning. Tillväxtmarknadernas behov skiljer sig från de utvecklade ekonomiernas, men kraven på säkerhet och kostnadseffektiv produktion är de samma. Konecranes nya, innovativa lösningar gör det möjligt att skapa modulprodukter för bägge marknaderna.

Genom att investera i forskning och utveckling bidrar Konecranes till den totala produktivitetstillväxten i NIB:s medlemsländer. Det troliga resultatet av FoU-investeringar – en ökning av kunnande och innovation – kan överföras till andra företag i regionen och sektorn.

Konecranes är en världsledande koncern inom lyftverksamhet. Företaget tjänar en bred kundbas, bland annat tillverknings- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler, och har 11 800 anställda på 600 orter i 48 länder.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta:
Kim Krokfors, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0517,

Niina Rantti, Communications Officer, tfn +358 10 618 0265,