16 Jul 2014

NIB rahoittaa Konecranesin tuotekehitysohjelmaa

Kuva: Konecranes.
NIB ja Konecranes ovat sopineet 50 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitetaan yhtiön tuotekehitysohjelmaa vuosille 2014-2017.

Myönnetyn seitsemän vuoden lainan avulla Konecranesin on mahdollista kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisen internetin palveluihin sekä laajentaa nykyistä tuotevalikoimaa uuden sukupolven tuotemarkkinoiden keskisegmenttiin.

Konecranesin teolliset internetratkaisut tekevät laitteista tietoisia omasta kunnostaan sekä mahdollistavat niiden reaaliaikaisen näkyvyyden, joka parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta. Etäpalveluiden valikoima koostuu säännöllisistä tietojen raportoinnista reaaliaikaiseen diagnostiikkaan, tekniseen tukeen ja tuotannon valvontaan. Uusien teknologioiden hyödyntäminen laitteiston suorituskykytietojen keräämiseen on vielä uusi asia materiaalinkäsittelyssä. Investoimalla juuri tämän osa-alueen tuotekehitykseen, Konecranesin markkina-asema palvelutuottajana vahvistuu. Jatkossa yrityksen tuotetarjontaa tullaan edelleen laajentamaan uusilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla.

Toinen osa Konecranesin tuotekehitysohjelmaa keskittyy nostolaitteiden tuotevalikoiman laajentamiseen. Kehittyvien maiden tarpeet eroavat kehittyneistä maista merkittävästi, mutta molemmille markkinoille yhteistä ovat vaatimukset turvallisuudesta ja kustannustehokkaasta tuotannosta. Konecranesin uusien innovaatioiden avulla on mahdollista rakentaa modulaarisia tuotteita, jotka sopivat molemmille markkinoille.

Konecranesin investoinnilla tuotekehitykseen voidaan olettaa olevan positiivinen vaikutus NIBin jäsenmaiden tuottavuuteen, sillä lisääntynyt asiantuntemus sekä mahdolliset innovaatiot tuovat lisäarvoa myös alueen muihin yrityksiin ja liiketoiminta-aloihin.

Konecranes on maailman johtava nostolaitekonserni, joka palvelee monenlaisia asiakkaita, kuten konepaja- ja prosessiteollisuutta, laivanrakennusteollisuutta ja satamia. Konecranes työllistää 11 800 ihmistä 600 kohteessa 48 maassa.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Kim Krokfors, Senior Manager Origination, puh. +358 10 618 0517,

Niina Rantti, Communications Specialist, puh. +358 10 618 0265,