23 Jun 2014

NIB finansierer mer elektrisitet distribusjonskapasitet i Norge

Foto: Sogn & Fjordane Energi AS

NIB og Sogn og Fjordane Energi AS har inngått en 15-årig låneavtale på 286 millioner kroner for oppgradering elektriske overføringslinjer for å øke distribusjonskapasiteten og samtidig gi mulighet for tilslutning av nye produksjonsenheter av fornybar energi.

Oppgraderingsprosjektet som vil pågå i perioden 2013-2015 vil gjöre det mulig å øke distribusjonskapasiteten med rundt 200 GWh årlig.

- Investeringen forventes også å forbedre forsyningssikkerheten samt fremme ytterligere investeringer i ny fornybar energi, sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

- Nettselskapet vårt har for tida ein svært høg prosjektaktivitet. Sogn og Fjordane er eit område med eit stort potensiale for både vatn- og vindkraft, og derfor skal vi dei neste åra gjennomføre omfattande investeringar for å legge til rette for ny kraftproduksjon, i tillegg til nytt forbruk og nødvendige rehabiliteringar i nettet, seier økonomidirektør Martin Holvik i Sogn og Fjordane Energi AS.

Sogn og Fjordane Energi AS driver kraftverk og aggregat som årlig produserer og distribuerer cirka 2 100 GWh til 23 000 nettkunder på Vestlandet. Selskapet eies av Sogn og Fjordane fylkeskommune og åtte nabokommuner.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, tfn +358 10 618 0239,

Niina Rantti, Communications Officer, tfn +358 10 618 0265,