28 May 2014

NIB annab Tallinna vee-ettevõttele laenu

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja AS Tallinna Vesi, Eesti pealinna Tallinna vee-ettevõte, kirjutasid alla 10-aastasele 20 miljoni euro suurusele laenulepingule joogivee jaotusvõrgu ja reoveevõrgu uuendamiseks.

Investeerimisprogramm kestab aastani 2017 ja selle eesmärk on vähendada avariide ja lekete riski ning parandada joogivee varustust. Ettevõte kavatseb uuendada nii joogi- kui ka heitveetorustikku. Samuti hõlmab see parandustöid suuremates heitveepumplates ja mudatöötlusjaamades.

AS Tallinna Vesi on Tallinna vee-ettevõte. 2001. aastal ettevõte erastati ja United Utilities (Tallinn) BV on selle suurim aktsionär. Ettevõttele kuuluvad joogi- ja reoveepuhastusjaamad ning varustus- ja kanalisatsioonivõrgud.

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) on rahvusvaheline finantsinstitutsioon, mille kaasomanikeks on kaheksa riiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. NIB omab kõrgeimat võimalikku krediidireitingut AAA/Aaa juhtivatelt reitinguagentuuridelt Standard & Poor’s ja Moody’s.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust
Hr Vilius Girkontas, Senior Manager Origination, telefon +358 10 618 0240,

Hr Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, telefon +358 10 618 0296,