15 Jul 2014

Šiaurės investicijų bankas teikia naują paskolą „Lietuvos geležinkeliams“

AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuotrauka

Šiaurės investicijų bankas (NIB) ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė naują 53 milijonų eurų paskolos 18-ai metų sutartį europinės vėžės geležinkelio statybai bei transeuropinio tinklo Rytų–Vakarų transporto koridoriaus atkarpoms modernizuoti.

Paskolos lėšos bus panaudotos 115 kilometrų europinės vėžės (1 435 mm) geležinkelio bėgiams kloti nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos iki Kauno. Naujoji linija bus tiesiama lygiagrečiai su dabartine plačiąja vėže (1 520 mm). Dalis lėšų taip pat bus skirta Lietuvoje esančioms transeuropinio tinklo Rytų–Vakarų koridoriaus atkarpoms modernizuoti. Geležinkelio maršrutais Kijevas–Minskas–Vilnius–Klaipėda ir Kaunas–Kaliningradas gabenama apie 90 % visų tranzitinių krovinių ir apie 70 % Lietuvos keleivių.

AB „Lietuvos geležinkelių“ investicijų programa šiai infrastruktūrai modernizuoti kofinansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Tai jau antroji NIB paskola šiai investicijų programai. Ankstesnė sutartis dėl 114 mln. eurų paskolos buvo pasirašyta 2013 m. liepą.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra valstybinė įmonė, administruojanti Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą ir teikianti keleivių bei krovinių gabenimo paslaugas. Bendras Lietuvos geležinkelių tinklo ilgis siekia 1 767 km. Pagrindinės per Lietuvos teritoriją geležinkeliais gabenamos prekės yra nafta ir naftos produktai bei mineralinės trąšos.

Šiaurės investicijų bankas (NIB) - tai tarptautinė finansų institucija, kurios akcininkai yra aštuonių šalių vyriausybės: Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos. Bankas finansuoja privačius ir viešuosius projektus šalyse narėse bei už jų ribų. NIB suteikti aukščiausi kredito reitingai – AAA („Standard & Poor‘s) bei Aaa („Moody‘s“).

Daugiau informacijos suteiks

Vyr. vadybininkas Vilius Girkontas, tel. +358 10 618 0240,

Erika Brazaitytė, Komunikacijos skyrius, tel. +358 10 618 0431,