6 May 2014

NIB finansierar Cargotecs förvärv av förtöjnings- och lastsystemsenhet

Oljelastning på Barents hav i Varandey. Bild: MacGregor.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett åttaårigt lån på 50 miljoner euro till finska Cargotec Oyj för finansiering av bolagets förvärv av norska Aker Solutions enhet för förtöjnings- och lastsystem.

Förvärvet av Akers enhet för förtöjnings- och lastsystem breddar utbudet av offshoreutrustning för MacGregor, som är Cargotecs märke för marin lasthantering, och stöder dess tillväxtsstrategi. Genom förvärvet får MacGregor fotfäste på en stor och växande marknad med aktiva relationer till olika kundgrupper. Synergifördelar uppnås främst i form av nyförsäljning och förbättrad effektivitet i leveranskedjan.

Genom den förvärvade enhetens befintliga nätverk av serviceställen och tjänster och dess solida ställning inom livscykeltjänster förväntas MacGregors tjänster inom garantiservice få ett betydande lyft. Och omvänt; eftersom den sålda enheten inte hörde till Aker Solutions kärnverksamhet kan Aker nu fokusera på sina verksamheter inom djuphavs- och undervattenstjänster för oljeindustrin.

– Förvärvet medför fördelar för bägge företagen i NIB:s medlemsländer, eftersom de sannolikt inte kunde ha uppnått en motsvarande produktivitetsökning med sina tidigare bolagsstrukturer, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Cargotec är en av världsledarna inom lasthantering och har verksamhet i över 100 länder. Företaget har cirka 11 000 anställda runtom i världen. Cargotec-ägda MacGregor är en världsledande tillverkare av offshorekranar, styranordningar och kompressorer.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Lars Synnes, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0504,

Niina Rantti, Communications Officer, tfn +358 10 618 0265,