6 May 2014

NIB rahoittajana Cargotecin kiinnitys- ja lastausjärjestelmäyksikön kaupassa

Öljynlastausta Varandeyn öljykentällä Barentsinmerellä. Kuva: MacGregor.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on myöntänyt suomalaiselle Cargotecille 50 miljoonan euron lainan 8 vuoden laina-ajalla norjalaisen Aker Solutions -yhtiön kiinnitys- ja lastausjärjestelmätoimintojen ostamiseen.

Kauppa vahvistaa Cargotecin merirahti- ja kuormankäsittely-yksikön MacGregorin offshore-laitteistovalikoimaa ja tukee yksikön kasvustrategiaa. Kiinnitys- ja lastausjärjestelmien osto mahdollistaa MacGregorille pääsyn uusille kasvaville markkinoille sekä tarjoaa jo olemassa olevat aktiiviset suhteet useisiin eri asiakasryhmiin. Kaupan avulla saavutetaan myös synergiaetuja tehostamaan Cargotecin myyntiä ja toimitusketjua.

Ostetun yksikön odotetaan kasvattavan MacGregorin palvelutarjontaa merkittävästi erityisesti jälkimyynnissä, sillä Aker Solutionsilla oli vankka asema kokonaisvaltaisten elinkaaripalvelujen tarjoajana ja näin ollen kauppa tuo mukanaan useita huoltosopimusten piirissä olevia kohteita.

Koska yksikkö itsessään ei ollut Aker Solutions -yhtiön ydintoimintaa, pystyy yhtiö nyt keskittymään pääliiketoimintaansa eli syvän meren ja merenalaisen öljyntuotannon palveluihin.

"Kauppa tuo hyötyjä molemmille NIB:in jäsenmaiden yhtiöille. On epätodennäköistä, että tämänkaltainen tuottavuuden kasvu olisi voitu saavuttaa olemassa olevin yhtiörakentein", sanoo NIB:in toimitusjohtaja Henrik Normann.

Cargotec on lastinkäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, jolla on toimintoja yli 100 maassa työllistäen näin 11 000 ihmistä globaalisti. Cargotecin MacGregor-yksikkö on yksi maailman merkittävimmistä offshore-nosturien, ohjausvaihteiden ja kompressorien tuottajista.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Lars Synnes, Senior Manager, Origination, puh. +358 10 618 0504,

Niina Rantti, Communications Officer, puh. +358 10 618 0265,