21 Jan 2014

NIB rahoittaa voimakaapelin rakennusprojektin Helsingissä

Kuva: Helen Sähköverkko

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Helen Sähköverkko Oy ovat allekirjoittaneet 10 miljoonan euron lainasopimuksen 10 vuoden laina-ajalla uuden 110 kV kaksoiskaapeliyhteyden rakentamiseksi Suvilahdesta Viikinmäkeen Helsingissä.

Uusi kaapeliyhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta Helsingin keskustan alueella, ja siitä tulee osa Helsingin ja Vantaan aluetta palvelevaa alueellista sähkönsiirtoverkkoa. Kaapeli asennetaan nykyisten ajoteiden viereen tai niiden alle vuosina 2014–2016. Kaapeli laskee Helen Sähköverkon toimintakustannuksia, koska ulkoista varakapasiteettia ei enää tarvita nykyisten yhteyksien ennalta suunniteltujen seisokkien aikana.

Uusi kaapeli täydentää olemassa olevaa 110 kV:n ilmajohtolinjaa Herttoniemen ja Suvilahden välillä sekä kaapeliverkkoa välillä Pitäjänmäki–Meilahti–Salmisaari. Helsingin keskustan alueella asuu noin 200 000 henkilöä, ja se on tärkeä kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Tällä hetkellä sähköä kuluu kulutuksen huipputunteina noin 400 MW. Kulutuksen odotetaan kasvavan 480 MW:iin vuoteen 2020 mennessä.

Helen Sähköverkko Oy vastaa jakeluverkon suunnittelusta, rakentamisesta, käyttämisestä ja kunnossapidosta lähes koko Helsingissä. Yrityksen omistaa Helsingin kaupunki Helsingin Energia -sähköyhtiönsä kautta. Helen Sähköverkko hallinnoi 6 300 kilometrin pituista sähköverkkoa toimittaen näin sähköenergiaa noin 355 000 asiakkaalle.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Sami Loukkola, Senior Manager Lending, puh. +358 50 311 3698,

Arild Moen, Senior Communications Officer, puh. +358 10 618 0496,