20 Dec 2013

NIB finansierer Danish Crowns investering i slagteri

Danish Crown

Foto: Danish Crown A/S

Den Nordiske Investeringsbank (NIB) og den danske fødevarevirksomhed Danish Crown A/S har underskrevet en ny låneaftale over 10 år på i alt DKK 340 millioner (EUR 46 millioner) til opførelse af et kvægslagteri i Holsted i Danmark.

Det nye anlæg vil erstatte fire eksisterende anlæg i andre dele af Danmark og forventes at være i fuld drift i sommeren 2014. Med en slagtekapacitet på 4 500 stykker kvæg om ugen vil slagteriet i Holsted blive blandt de tre største i Europa. Slagteriet vil håndtere cirka halvdelen af den danske kvægslagtning.

“Danish Crown A/S, der har været kunde gennem længere tid hos NIB, vil etablere et bæredygtigt højkapacitetsslagteri, der vil hjælpe til at reducere såvel produktionsomkostninger som virksomhedens miljøpåvirkning,” udtaler Henrik Normann, President & CEO for NIB.

Det nye slagteri vil benytte de bedste teknikker, der er tilgængelige for denne sektor. Projektet forventes at opnå en reduktion på 30 % af forbruget af energi og vand sammenlignet med de fire anlæg, som det nye slagteri skal erstatte. Slagteriet vil benytte varmegenvindingsanlæg til køleområder og opvarmning af vand. Anlæggets opsætning af procesforløb og bygningens skalkonstruktion vil også medvirke til bedre energieffektivitet.

Anlægget vil blive forsynet med forbehandlingsinstallation til spildevand fra produktionszonerne. Alt biologisk affald fra anlægget vil blive transporteret til en biogasreaktor, der ikke befinder sig på området. Her vil det blive omdannet til biogas. De samlede besparelser på årsbasis for dette projekt anslås til 6 000 MWh. Den tilsvarende reduktion i CO2-emission er ca. 1 800 tons om året.

Danish Crown er verdens næststørste slagteri og Europas største kødforarbejdningsvirksomhed. Virksomheden er et andelsselskab, der ejes af omkring 9 000 danske svine- og kvægbønder.

NIB er en international finansieringsinstitution, der ejes af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor’s og Moody’s.

For yderligere information, kontakt venligst
Vagn Lundhøj, Senior Manager Origination, på tlf. +358 10 618 0370,
Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på tlf. +358 10 618 0296,