20 Sep 2013

NIB och Sparbanken Nord lanserar låneprogram

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Sparbanken Nord har tecknat ett låneavtal på totalt 170 miljoner svenska kronor (20 miljoner euro). Lånet har en återbetalningstid på sju år, och är avsett för vidareutlåning till små och medelstora företag samt till miljöinvesteringar i norra Sverige.

Lånemedlen ska vidareutlånas till lokala små och medelstora företag, av vilka de flesta verkar som underleverantörer inom gruvdrift och skogsavverkning. Låneprogrammet riktar sig även till miljöinvesteringar med syfte att minska koldioxidutsläpp eller näringsutsläpp till Östersjön. Lämpliga lokala projekt är till exempel installation av vindkraftverk, investeringar i energieffektivitet för detaljhandelskunder samt avloppsvattenrening.

Sparbanken Nord, grundad 1852, är en regional bank med verksamhet i norra Sverige. Banken har 14 kontor i tio kommuner, och är den fjärde största sparbanken i landet. Ungefär två tredjedelar av bankens utlåning går till hushåll och privatpersoner.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Marjo Harri, Senior Manager, Head of Financial Institutions and SME Lending Group, tfn +358 10 618 0227,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,