26 Jun 2013

NIB finansuoja geležinkelių infrastruktūros plėtrą Lietuvoje

Šiaurės investicijų bankas (NIB) ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė sutartį dėl 114 milijonų eurų vertės paskolos suteikimo 19-ai metų. Šią sumą ketinama skirti europinės vėžės geležinkelio statybai, formuojant būsimą Rail Baltica maršrutą. Taip pat žadama modernizuoti tam tikras Lietuvoje esančias transeuropinio tinklo Rytų–Vakarų transporto koridorių atkarpas.

Paskolos sumą numatoma panaudoti 115 kilometrų europinės vėžės geležinkelio (1 435 mm) bėgiams kloti nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos iki Kauno. Naujoji linija bus klojama lygiagrečiai su dabartine plačiąja vėže (1 520 mm). Projektas taip pat apima 60 kilometrų plačiosios vėžės rekonstrukciją nuo Šiaulių iki Lietuvos ir Latvijos sienos. Naujoji bei rekonstruota linijos leis pasiekti traukiniams 120 km/val. greitį.

Būsimos Rail Baltica maršruto dalis bus pirmasis europinio tipo geležinkelis Baltijos šalyse, atversiantis tiesioginį susisiekimą su Lenkijos geležinkelio tinklu. Potencialiai keleivių ir krovinių transportavimas galės būti tęsiamas į kitas Europos Sąjungos šalis.

NIB finansuojamoje investicinėje programoje taip pat numatyta atnaujinti tam tikras transeuropinio transporto tinklo atkarpas. Geležinkelio maršrutais Kijevas–Minskas–Vilnius–Klaipėda ir Kaunas–Kaliningradas gabenama apie 90 % visų tranzitinių krovinių ir apie 70 % Lietuvos keleivių.

„Ši paskola leis padidinti Lietuvos geležinkelių infrastruktūros našumą, saugumą ir patikimumą. NIB finansuojamas europinis geležinkelis, kurio atkarpą ketinama tiesti ir Lietuvoje – tai pirmasis žingsnis link geresnio susisiekimo traukiniais tarp Baltijos ir Vakarų Europos šalių“, – teigia NIB prezidentas ir generalinis direktorius Henrik Normann.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra valstybinė įmonė, administruojanti Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą ir teikianti keleivių bei krovinių gabenimo paslaugas. Bendras Lietuvos geležinkelių tinklo ilgis yra 1 767 km. Pagrindinės per Lietuvos teritoriją geležinkeliais gabenamos prekės yra nafta ir naftos produktai bei mineralinės trąšos.

Šiaurės investicijų bankas (NIB) – tai daugiašalė finansų institucija, kurios akcininkai yra aštuonių šalių vyriausybės: Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos. Bankas finansuoja privačius ir viešuosius projektus šalyse narėse bei už jų ribų. NIB suteikti aukščiausi kredito reitingai – AAA („Standard & Poor’s“) bei Aaa („Moody’s“).

Daugiau informacijos suteiks

vyr. vadybininkas Vilius Girkontas, tel. +358 10 618 0240, el. paštas

vyr. ryšių specialistas Dimitrijs Alehins, tel. +358 10 618 0296, el. paštas