29 Apr 2013

NIB finansierar bättre energieffektivitet i finska hem

Nordiska Investeringsbanken (NIB) etablerar ett låneprogram på 7 miljoner euro i samarbete med Finlands Hypoteksförening (Hypo). Låneprogrammet ska finansiera småskaliga miljöinvesteringar.

Finansieringsprogrammet riktar sig till privathushåll och bostadsbolag, för projekt som förbättrar energieffektivitet och uppnår positiva miljöeffekter. Lämpliga miljöinvesteringar kan till exempel omfatta installation av jordvärmesystem, värmepumpar och solpaneler, samt förbättring av isolering och ventilation i byggnader. Det nya låneprogrammet kan med fördel också användas för utveckling av infrastruktur för hybridbilar, som laddningsenheter vid parkeringsplatser.

– Vi tror att vårt nya låneprogram kommer att uppmuntra fler hushåll och bostadsbolag i Finland att förbättra energianvändningen i sina byggnader, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

– Miljövärderingar och energieffektivitet spelar en allt viktigare roll i våra låneförhandlingar gällande finansiering av både nybyggen och saneringsobjekt. Vi är glada över samarbetet mellan Nordiska Investeringsbanken och Hypo för att förbättra de finska hushållens boendeförhållanden, säger Finlands Hypoteksförenings finansdirektör Aija Kontinen.

Installation av lösningar för förnybar energi hör till de mest hållbara metoderna för energiförsörjning i hushåll och lägenhetsbyggnader. Sådan teknik bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser genom att ersätta energiproduktion från fossila källor.

Bolaget Hypo ägs av sina kundmedlemmar. Hypo erbjuder bolån till privatpersoner och lån till bostadsbolag.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

NIB

Taina Ulkoniemi, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0231,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,

Finlands Hypoteksförening

Elli Reunanen, Vice-President General Banking, tel. +358 9 2283 6208,