29 Apr 2013

NIB rahoittaa energiatehokkuutta suomalaiskodeissa

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) käynnistää Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo) kanssa 7 miljoonan euron lainaohjelman pienimuotoisten ympäristöinvestointien rahoitusta varten.

Rahoitusjärjestelmä suunnataan kotitalouksille ja asunto-osakeyhtiöille, jotta ne voivat parantaa energiatehokkuutta ja saavuttaa myönteisiä ympäristövaikutuksia. Lainaa voidaan myöntää ympäristöinvestoinneille, joita voivat olla esimerkiksi maalämpöjärjestelmien, lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien asentaminen sekä rakennusten eristyksen ja ilmanvaihdon parantaminen. Tällä uudella järjestelmällä tuetaan myös infrastruktuurin kehittämistä hybridiautoille, kuten latauspisteiden rakentamista pysäköintialueille.

“Uskomme uuden lainaohjelmamme kannustavan yhä useampia suomalaisia kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä parantamaan rakennustensa energiatehokkuutta”, sanoi NIBin toimitusjohtaja Henrik Normann.

”Ympäristöarvot ja energiatehokkuus nousevat enenevästi esille niin uudis- kuin saneerauskohteidenkin rahoittamista koskevissa lainaneuvotteluissamme. Olemme ilahtuneita Pohjoismaiden Investointipankin ja Hypon yhteistyöstä suomalaisten kotitalouksien asumisolojen parantamiseksi”, sanoi Suomen Hypoteekkiyhdistyksen talous- ja hallintojohtaja Aija Kontinen.

Uusiutuvien energiaratkaisujen asentaminen on kestävimpiä keinoja tuottaa energiaa pientaloihin ja usean asunnon rakennuksiin. Nämä ratkaisut auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä syrjäyttämällä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien energiantuotantomenetelmien sukupolven.

Hypo on asiakasjäsentensä omistama keskinäinen yhtiö. Hypo tarjoaa asuntovakuudellisia luottoja yksityisasiakkaille ja lainoja asunto-osakeyhtiöille.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

NIB

Taina Ulkoniemi, Senior Manager Origination, +358 10 618 0231,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, +358 10 618 0296,

Suomen Hypoteekkiyhdistys

Elli Reunanen, Varatoimitusjohtaja, +358 09 2283 6208,