11 Dec 2012

NIB finansierar energikabel mellan Åland och finska fastlandet

NIB och Kraftnät Åland Ab har undertecknat ett lån på totalt 60 miljoner euro, med en återbetalningstid på 30 år. Lånet ska finansiera en 160 kilometer lång transmissionskabel under havet mellan Åland och finska fastlandet.

Kraftnät Åland ska bygga en 100 megawatts undervattenskabel för att ytterligare säkra energitillgången på Åland. För tillfället överförs 70 procent av elektriciteten som används på Åland genom en kabel från Sverige. Den nya kabeln kommer också att göra det möjligt att stänga två fossilbränsledrivna reservkraftverk på Åland.

Den nya transmissionskabeln kommer även att användas som en länk mellan de finska och svenska energimarknaderna, och på så sätt bidra till att stabilisera den nordiska elmarknaden. Syftet är också att stödja tillväxten av vindkraftsprojekt på Åland, eftersom andelen av vindkraftgenererad energi är planerad att öka från nuvarande 25 procent till 70 procent i framtiden. Kabeln kan dessutom användas till att exportera vindkraftsbaserad elektricitet till Sverige och Finland.

– Att stöda integrationen av den nordiska energimarknaden och öka produktionen av förnybar energi är väl i linje med vårt mandat, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Kraftnät Åland Ab, grundat 1997, ansvarar för överföringen av elkraft på Åland. Bolaget äger och driver stamnätet som omfattar kring 300 kilometer ledningar och 18 stationer. Kraftnät Åland ägs av Ålands Landskapsregering.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Påwals, Senior Manager, Origination, tfn +358 10 618 0527,

Kyra Koponen, Communications Officer, tfn +358 10 618 0297,