28 Nov 2012

NIB finansierar Volvokoncernens FoU för förbättrad bränsleeffektivitet

NIB har tecknat ett låneavtal på 100 miljoner euro med Volvo Treasury AB. Lånet har en återbetalningstid på sju år, och ska delfinansiera utsläppsprojekt och hybridteknologi.

Volvo Treasury, som är Volvokoncernens interna bank, skaffar finansiella medel för att utveckla och tillverka motorer som ska följa de kommande europeiska utsläppsbestämmelserna. Den nya utsläppsnormen i EU:s sjätte ramprogram kommer att innebära ytterligare minskade utsläpp av kolväten, kväveoxider och partiklar från dieselfordon. FoU-projektet handlar också om innovation inom hybridenergiteknologi, aktiva styr- och kontrollsystem samt teknologi för bränsleekonomi.

– Bredden i den svenska fordonsbranschen och Volvokoncernens samarbete med lokala universitet ökar sannolikheten för positiva överskottseffekter av kompetens och kunskap i liknande företag i Baltikum och Norden, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en multilateral finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Westergård, Senior Manager, Origination tfn +358 10 618 0234,


Arild Moen, Senior Communications Officer, tfn +358 10 618 0496,