9 Jul 2012

Kansainvälistä rahoitusta Äänisjärven puhdistamiseen

Suomen ja Venäjän hallitukset, Petroskoin kaupungin kunnallisjärjestelmistä vastaava laitos (PKS) ja ryhmä kansainvälisiä rahoitusyrityksiä ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen 32 miljoonan euron investointipaketista, jolla rahoitetaan juomaveden laadun parantamista ja vähennetään käsittelemättömien jätevesien laskemista Luoteis-Venäjällä sijaitsevaan Äänisjärveen.

PKS toteuttaa parhaillaan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on Petroskoin alueen juomaveden laadun parantaminen sekä kaupungin jätevesilaitosten modernisoiminen. Äänisjärven länsirannalla sijaitsevassa Petroskoissa on noin 270 000 asukasta. Jätevesilaitos käsittelee noin 145 000 kuutiota jätevettä päivässä.

Investointipaketilla rahoitetaan juomavesilaitoksesta peräisin olevan liejun kierrätys ja kuivatus. Lisäksi jätevesilaitos modernisoidaan ja siinä otetaan käyttöön biologis-kemiallinen puhdistusprosessi. Toimenpiteiden ansiosta Äänisjärveen päätyvien fosforipäästöjen arvioidaan vähenevän vuosittain 60 tonnia.

Investointipaketin järjestelyistä on vastannut Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO, joka antaa hankkeelle 4 miljoonan euron lainan. Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on myöntänyt lainaa 7 miljoonaa euroa. Lisäksi Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus (NDEP) on myöntänyt hankkeelle 5 miljoonan euron avustuksen. Suomen ympäristöministeriön avustus on 2 miljoonaa euroa. Venäjän federaatio, Karjalan tasavalta ja PKS sijoittavat hankkeeseen yhteensä 14 miljoonaa euroa.

Äänisjärveen laskettavien jätevesien käsittely on riittämätöntä, mistä syystä Barentsin euroarktinen neuvosto (BEAC) on nimennyt Petroskoin yhdeksi alueen ympäristön kannalta tärkeäksi kohteeksi. Äänisjärvi kuuluu Itämeren valuma-alueeseen, ja kansainvälinen Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOM on edistänyt voimakkaasti investointeja jätevedenkäsittelyn infrastruktuuriin ja jätevesilaitoksiin alueella.

- Vesiemme suojelussa paras vaihtoehto on käytännön yhteistyö naapureidemme kanssa. Se voi vaatia aikaa ja vaivaa kaikilta osapuolilta, mutta tuloksena saattaa olla malleja, joita voidaan hyödyntää vedenkäsittelyyn liittyvässä yhteistyössä myös muualla, toteaa ympäristöministeri Ville Niinistö.

NIB on monenkeskinen rahoituslaitos, jonka omistaa kahdeksan jäsenmaata: Tanska, Viro, Suomi, Islanti, Latvia, Liettua, Norja ja Ruotsi. NIB rahoittaa yksityisiä ja julkisia projekteja jäsenmaissa ja niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIBille parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/aaa.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö
Kirsi Kentta, ylitarkastaja, ympäristöministeriö, +358 50 362 2052,

NEFCO
Kari Homanen, Vice President, puh. +358 50 311 1047,

NIB
Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, puh. +358 40 533 8779,