4 Jul 2012

NIB finansierar förbättrad järnvägsservice i södra Sverige

NIB och Region Skåne har undertecknat ett låneavtal på totalt 1 miljard svenska kronor (112 miljoner euro) för finansiering av 49 nya tåg. Tågen kommer att erbjuda passagerare i Sveriges sydligaste län en bekvämare och grönare rälstransport.

De nya tågen har fler passagerarsäten än de äldre tågen, och är i övrigt rymligare med bredare dörrar och korridorer. Tack vare bland annat låggolvsingångar, rullstolsplatser och anpassade toaletter är de nya tågen bekvämare också för rörelsehindrade passagerare.

Miljömässigt är de nya tågen av modern standard med låga bullernivåer och teknologi för återvinning av bromsenergi.

– Skåne är de nordiska ländernas port mot Europa, och det är av stor betydelse för hela regionen att vi har en välfungerande järnväg som tjänar en stor mängd passagerare. Det kan medverka till att både affärs- och fritidsresenärer övergår till en grönare form av transport, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Region Skåne är enligt lag ansvarigt för kollektivtrafiken i regionen. För tillfället sammanbinder sex olika järnvägsrutter 46 samhällen och städer i Skåne.

Nordiska Investeringsbanken är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Westergård, Senior Manager, tfn: +358 10 618 0234,

Arild Moen, Communications Specialist, tfn: +358 10 618 0496,