6 Jun 2012

NIB finansierar utbyggnad av kraftvärmeverk i Tranås

NIB har gett ett lån på 175 miljoner svenska kronor (19 miljoner euro) till svenska Tranås Stadshus AB. Lånet ska bidra till att finansiera utbyggnaden av kraftvärmeverket i Tranås i södra Sverige.

Lånet har en återbetalningstid på 15 år, och medlen ska vidareutlånas till Tranås Stadshus dotterbolag Tranås Energi AB för att finansiera en ny biobränsledriven panna.

Investeringen i ett nytt kraftvärmeverk innebär att Tranås Energi ökar sin kapacitet från 86 till 121 megawatt. Den nya kombinerade värme- och kraftpannan på 35 megawatt kommer att drivas med träflis från skogsavfall och producera dubbelt så mycket energi som den gamla pannan.

– Det här NIB-lånet hjälper de lokala myndigheterna i ett av våra medlemsländer att delvis byta ut olja mot biobränsle som energikälla, och utgör ett exempel på hur en lokal myndighet kan minska sitt CO2-avtryck. Detta är i linje med bankens mandat att stärka konkurrenskraften och främja miljön, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Tranås Stadshus AB är ett dotterbolag helägt av Tranås kommun. Tranås hör till Jönköpings län i södra Sverige, och kommunen har ca 18 000 invånare.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Westergård, Senior Manager, Origination, tfn +358 10 618 0234,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tel. +358 10 618 0296,