23 Apr 2012

NIB finansierer E-CO Energis vannkraftsinvesteringer

Den nordiske investeringsbank (NIB) og E-CO Energi har signert et lån på 300 millioner kroner (39 millioner euro) for å finansiere investeringer innen vannkraft.

Lånet har en tilbakebetalingstid på 15 år og er øremerket for tre vannkraftprosjekter, som innebærer ny konstruksjon av en dam, fire nye aggregater og en ny vannkraftsstasjon. Den nye vannkraftsstasjonen erstatter en 40-år gammel vannkraftsstasjon.

"Å finansiere en mer effektiv produksjon av vannkraft er en viktig del av NIBs mandat. Vannkraft er en ren og fornybar kilde til energi og vi er glade for å kunne delta i finansieringen av disse investeringene, " sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

E-CO Energi er Norges nest største produsent av vannkraft, med en total produksjon på over ni terawattimer, som tilsvarer 8% av Norges totale energiproduksjon. Selskapet eier og driver vannkraftverk i Sør-Norge og er også deleier i flere kraftverk. E-CO Energi eies 100% av Oslo kommune.

Den nordiske investeringsbank (NIB) er en felles internasjonal finansinstitusjon for de åtte nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr langsiktig finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet innenfor sektorene energi, miljø, transport, logistikk og kommunikasjon, og innovasjon. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Vidar Omholt, Senior Manager Origination, +358 10 618 0286,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, at +358 10 618 0291,