20 Apr 2012

Nordycki Bank Inwestycyjny pomaga promować technologie zrównoważonego budownictwa firmy Skanska w Polsce

Nordycki Bank Inwestycyjny (Nordic Investment Bank, NIB) podpisał nową umowę kredytową ze szwedzką firmą Skanska Financial Services w celu sfinansowania projektów ekologicznego budownictwa w Polsce.

Kredyt w kwocie 100 milionów euro ma zostać przeznaczony na wybudowanie czterech ekologicznych biurowców o łącznej powierzchni niemal 82 700 metrów kwadratowych zlokalizowanych w trzech polskich miastach: dwa w Warszawie oraz po jednym we Wrocławiu i w Poznaniu.

W ramach strategii w budownictwie energooszczędnym firma Skanska planuje spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania międzynarodowego standardu LEED i standardu Unii Europejskiej GreenBuilding, dzięki czemu nowe biurowce byłyby pierwszymi w Polsce, które uzyskałyby certyfikaty LEED Platinum. Oczekuje się, że zapotrzebowanie nowych biurowców na energię będzie od 25% do 29% niższe niż maksymalne wartości przewidziane przez normy krajowe.

„Sektor budowlany odpowiada za zużycie ponad 40% energii końcowej w Unii Europejskiej. Dlatego zaangażowanie Nordyckiego Banku Inwestycyjnego w promowanie nowoczesnych, zrównoważonych technologii budowlanych jest w pełni zgodne z jego działaniami wspierającymi ochronę środowiska i zmniejszanie zużycia energii w regionie Morza Bałtyckiego. Cieszymy się, że nasze podejście pokrywa się ze strategią firmy Skanska dotyczącą oferowania klientom rozwiązań nastawionych na efektywne wykorzystanie zasobów" mówi Henrik Normann, prezes i dyrektor generalny NIB.

Poza zużyciem energii nowe budynki będą spełniały warunki wydajności LEED w innych kategoriach, na przykład położenie, użycie materiałów, jakość środowiska wewnątrz budynku oraz innowacje i projekt. Realizację projektu rozpoczęto w 2010 roku, a jego zakończenie jest planowane na rok 2014. Łączny koszt budowy wszystkich budynków to 212 milionów euro.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to międzynarodowy wzorzec służący do oceniania budynku pod kątem najważniejszych parametrów wpływu na środowisko z perspektywy cyklu życia. Program Unii Europejskiej GreenBuilding Programme został zainicjowany przez Komisję Europejską i oferuje partnerstwo firmom, których zużycie energii jest co najmniej o 25% niższe niż norma krajowa.

Skanska AB to notowana na giełdzie szwedzka firma stanowiąca jedną z największych światowych grup budowlanych. Grupa zatrudnia 52 000 osób na wybranych rynkach krajowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej.

Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB) to wielostronna instytucja finansowa należąca do ośmiu krajów członkowskich: Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii i Szwecji. Bank finansuje projekty prywatne i publiczne zarówno w krajach członkowskich, jak i poza nimi. Nordycki Bank Inwestycyjny ma najwyższy możliwy rating (AAA/Aaa) w agencjach Standard & Poor's oraz Moody's.

Dalsze informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:

Ulf Westergård, starszy kierownik ds. udzielania kredytów, telefon: +358 10 618 0234, adres e-mail:

Dimitrijs Alehins, starszy specjalista ds. komunikacji, telefon: +358 10 618 0296, adres e-mail: